Alle kiropraktorpasienter får trygderefusjon. Pasientens betaler en egenandel som er kiropraktorens honorar fratrukket refusjonsbeløpet. 

 

Kiropraktoren kan henvise til legespesialist, røntgen/CT/MR og fysioterapi. Kiropraktoren kan også sykemelde deg i opptil 12 uker.

 Stønad gis uavhengig av om pasienten oppsøker kiropraktor direkte eller er henvist fra lege. 

Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester. Stønaden vil derfor normalt bare dekke en mindre del de totale kostnadene. Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av frikortordningene, men reiseutgifter inngår i egenandelstak 1 (se www.nav.no) og pasientreiser.no som vi hjelper dere med.